Vår filosofi

Vi på Förnuftig Arkitektur strävar efter rätt arkitektur i rätt sammanhang. Vi vill gärna djupdyka i och förstå vilka behov och prioriteringar som driver våra beställare.  I ett uppdrag kan exempelvis strävan efter arkitektonisk höjd vara det centrala – i ett annat projektets ekonomiska ramar. Med våra kompentenser och erfarenheter inom ekonomi, arkitektur och processer har vi goda förutsättningar att identifiera och respektera vad varje beställare betraktar som mervärde. 

Våra tjänster inom husarkitektur sträcker sig från fastighetsutveckling; projektering; ekonomiskt, funktionell och logistisk optimering till sakkunnigutlåtanden (med certifierad sakkunnig TIL2) inom tillgänglighet och riktar sig till såväl kommersiella fastighetsutvecklare,  bostadsutvecklare, fastighetsägare, verksamheter, bostadsrättsföreningar som privatpersoner. 

Vårt löfte är kort och gott ’rätt lösning med rätt kvalitet till rätt pris i rätt tid’.

Björn Lundmark

Arkitekt, Civilekonom, Certifierad sakkunnig Tillgänglighet TIL2, behörighetsnr. 6626